Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Start Chat

Personal Chat
Menu
24Mei

Aangepaste leveringsvoorwaarden en verwerkersovereenkomst

Universal IT verwerkersovereenkomst 

Universal IT heeft de beleidsmaatregelen omtrent het omgaan met persoonsgegevens beschreven en verwerkt in een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is gepubliceerd op onze website en zal door ons periodiek worden beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Deze overeenkomst maakt integraal onderdeel uit van onze dienstverlening. 

Aangepaste leveringsvoorwaarden

Universal IT is aangesloten bij de Nederlandse branchevereniging voor de ICT sector; Nederland ICT. Universal IT heeft ervoor gekozen om - met ingang van 24 mei 2018 - de leveringsvoorwaarden van ICT Nederland te gaan voeren in plaats van de Universal IT Leveringsvoorwaarden. Wij menen hiermee een betere aansluiting te kunnen vinden met de verwachtingen en wensen van onze opdrachtgevers en partners aangezien deze leveringsvoorwaarden door veel ICT organisaties gebruikt worden en dus alom bekend zijn. Deze leveringsvoorwaarden zijn gepubliceerd op onze website. De leveringsvoorwaarden zijn, met ingang van 24 mei 2018, integraal onderdeel van onze services. Mocht u hierover vragen hebben dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.

Customer Portal  - Opt-in

Vorig jaar heeft Universal IT het Universal Customer Portal gelanceerd. Dit  Customer Portal biedt onze opdrachtgevers inzicht in services en een veilig kanaal om te communiceren met Universal IT medewerkers. Daarnaast geeft dit portal inzicht in de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers zoals bekend in het CRM systeem van Universal IT. 

Van ons ontvangt u geen nieuwsbrieven per e-mail. Dat betekent dat wij u aanraden om, indien u nog niet geregistreerd bent op het Universal Customer Portal, dit op korte termijn alsnog te doen. De uitnodiging voor registratie op de Portal hebben onze opdrachtgevers in de afgelopen maanden ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen neem dan s.v.p. contact op met onze supportdesk via e-mail of chat. 

Linkjes

Saskia Loeff


Heeft u vragen over deze informatie, neemt u dan gerust contact met me op!