Cloud backup

SECURE.cloud-logo

VEILIG.cloud

Wat gebeurt er met je gegevens?

Wat gebeurt er met je gegevens wanneer collega’s bestanden weggooien? Zijn er actuele backups van alle systemen en data? Is de Cloud provider verantwoordelijk voor het maken van backups van jouw data?

Het zijn vragen die je het liefst nu al beantwoord wilt hebben en dus niet niet pas wanneer je onverhoopt moet terugvallen op een backup. In een situatie waarin je werkt met Cloud systemen, servers in eigen beheer of gebruik maakt van een hybride oplossing is het inzetten van Cloud backup technologie een goede oplossing. Daarbij kan het bewaken van een backup-proces in een dynamische omgeving een tijdrovende klus zijn. Je wilt ook wanneer je geen tijd hebt om iedere dag alles te controleren verzekerd zijn dat data veilig is.

Het altijd hebben van een reserve kopie van bestanden geeft rust. Zeker wanneer deze zijn opgeslagen op een locatie die is gescheiden van de live-data en alleen toegankelijk is voor geauthoriseerd personeel. Dat is het doel van de Universal Cloud Backup services.

Eenvoud in implementatie

Het opslaan in een beveiligde cloud omgeving kan snel worden geregeld. Universal regelt de benodigde installatie op afstand met een minimale impact op de bestaande omgeving.

Universeel kantoor en team
Universeel kantoor en team

Voorspelbare kosten

Door vooraf te bepalen hoe lang een bepaalde hoeveelheid data moet worden opgeslagen weet je precies wat de maandelijkse kosten zijn. De ervaring leert dat data voornamelijk groeit en hier wordt vooraf rekening mee gehouden.

Optimale bescherming

Het transport van gegevens vindt op een veilige manier plaats. Ook de opgeslagen data wordt veilig (encrypted) opgeslagen. Het inrichten van beveiligde verbindingen (VPN) of rechtstreekse koppelingen met bijvoorbeeld de Azure Cloud behoort tot de Universal dienstverlening. Alleen vooraf bepaalde personen hebben toegang. Met uitgebreide logging is inzichtelijk wie wanneer wat geeft gedaan. Vanuit het Zero-trust principe wordt uw data optimaal beschermd.

Universeel kantoor en team
Universeel kantoor en team

Voortdurende monitoring

Om diverse redenen lopen backup-taken niet altijd soepel. Zo kan het gebeuren dat bron-systemen niet beschikbaar waren of er problemen met het netwerk zijn. Controle hierop is daarom essentieel. Universal heeft als doel om nooit data te verliezen. Alle monitoring en alerting zijn hierop ingericht.

Schaalbare capaciteit

Cloud backup technologie is schaalbaar. Zo kan snel worden ingesprongen op veranderende capaciteitswensen. Ook het terugzetten van gegevens kan naar een locatie naar wens. Universal beschikt over capaciteit in zowel de publieke cloud als in datacenters in Nederland.

Universeel kantoor en team
Kiwa ISO IEC 27001-logo VK

Veiligheid boven alles

Als ISO27001 gecertificeerde organisatie is informatiebeveiliging voor Universal een kernpunt. Medewerkers zijn ge-screend en hebben een bewezen track-record. Al jaren beheert Universal vele Tera-Bytes aan data voor bedrijven en organisaties in de publieke en private sector.

  • Backup van Exchange (Online), SharePoint (Online)
  • Backup van Microsoft Teams
  • Backup van (virtual) Linux en Windows servers
  • Back-up van cloudgegevens en gegevens op locatie
  • Deduplicatie van data voor optimaal gebruik van capaciteit
  • Toepassing van de huidige encryptietechnologie
  • 24 uur per dag monitoring en waarschuwing
  • Conformiteitscontrole door regelmatig herstel uit te voeren en de werking in een geïsoleerde omgeving te garanderen.

Schrijf je in voor onze Universal News Tabloid