Azure Virtual Desktop

WORK.cloud-logo

WORK.cloud

Schaalbare flexibele infrastructuur

Veel ondernemers, CIO’s en IT managers streven naar hetzelfde wanneer het gaat om kantoorautomatisering, namelijk een schaalbare ICT infrastructuur die flexibel kan meebewegen met trends en ontwikkelingen, die veilig is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Maar bovenal; waar je als bedrijf trots op kunt zijn omdat je meegaat met de nieuwste ontwikkelingen, het naadloos aansluit bij jouw behoeften en je daarmee in staat stelt om je bezig te houden met de echte core business van jouw organisatie.

Maar hoe ziet dat ideale landschap er dan uit? Welke tools heb je nodig voor die optimale werkplek die maakt dat jouw mensen blij en productief hun werk kunnen doen. En hoe zorg je ervoor dat jouw interne systemen ook beschikbaar zijn wanneer de werkplek niet meer afhankelijk is van de kantoorlocatie? Zoals het er nu naar uitziet zal de thuiswerkplek nog wel even (voor altijd?) blijven. En misschien nog wel de grootste uitdaging in tijden van schaarste aan IT personeel; wie ondersteunt jouw gebruikers?

Bij Universal IT helpen we je op deze weg naar succes. We begrijpen de uitdagingen van bedrijven om systemen up to date te houden, beveiligingslekken te voorkomen maar ook om de hoogte te blijven van ontwikkelingen. We gaan samen op pad om continuïteit te waarborgen, kennis te delen, beveiliging te optimaliseren, kosten te optimaliseren en te zorgen voor die ideale infrastructuur.

Dat doen we niet alleen met het bieden van de benodigde licenties, maar ook met persoonlijk support, een heldere menukaart, processen volgens de ISO27001 norm voor informatiebeveiliging en natuurlijk een duidelijke roadmap en begeleiding, ook van de eindgebruikers.

Azure virtuele bureaubladservices

De virtualisatie van servers is in de afgelopen jaren “common sense” geworden. Dedicated machines voor het draaien van applicaties en services worden steeds zeldzamer. En dat lijkt nu ook te gaan gebeuren voor het bureaublad. Met de virtualisatie van de desktop is toegang tot de bedrijfsapplicaties vanaf iedere locatie mogelijk, zonder afbreuk te doen aan de specifieke instellingen en/of beveiligingsregels.

Universele IT is ISO 27001

Altijd compliant

Vanaf ieder device met internetconnectie kun je inloggen op jouw persoonlijke bureaublad, locatie- en device onafhankelijk. En alle data staat veilig opgeslagen in de beveiligde bedrijfsomgeving in Microsoft 365. Dat biedt grote voordelen nu steeds meer medewerkers vanaf verschillende locaties werkzaamheden uitvoeren. Het beheer van deze desktop geschiedt in de Microsoft Cloud; het terugbrengen van lokaal geïnstalleerde applicaties betekent doorgaans minder tijdrovend beheer en voor de gebruiker; altijd kunnen werken, en daar gaat het immers om!

Beheerde diensten

Azure Virtual Desktop wordt aangeboden vanuit de Microsoft Cloud en is aan te schaffen bij Microsoft (Direct – betaling via Creditcard) en bij directe partners van Microsoft (Cloud Solution Providers) zoals Universal IT. Het voordeel van aanschaffen van licenties via Cloud Solution Providers is dat je betaalt via een factuur van de partner en ook gebruik kunt maken van support en additionele services via de partner. Universal IT treedt op als One Stop Shop voor licenties, beheer, migratie, configuratie, support en (adoptie) trainingen. Universal IT heeft de Microsoft Gold Partner status, dat betekent aantoonbare bewezen expertise van Cloud Platform technologie bij onze gecertificeerde medewerkers. Deze kennis en ervaringen delen we graag met onze klanten.

Universeel vermogensbeheer

Kosten efficiënt

Windows Virtual Desktop schaalt mee met de ontwikkelingen van jouw bedrijf. Tijdelijk extra uitbreiding; geen probleem. Terugschalen in het laagseizoen; dat kan. En werken jouw medewerkers altijd tussen 7.00 en 18.00 – dan schakelen we services automatisch uit om kosten te besparen. Windows Virtual Desktop is ontworpen voor het efficiënt gebruiken van resources en is vanzelfsprekend extreem schaalbaar. Daarnaast zijn deze resources ook optimaal af te stemmen op het gebruik door verschillende afdelingen, de een heeft immers een krachtigere werkplek nodig heeft dan een ander.

Om een goede concurrentiepositie te behouden is het essentieel om efficiënt om te gaan met bedrijfskosten. Personeel en IT vormen samen een belangrijk aandeel in de kosten. Daarnaast is het voor veel ondernemers cruciaal om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Onverwachte ontwikkelingen, veranderende omstandigheden of een opdracht waarbij je snel moet opschalen. Dat kan met Windows Virtual Desktop – zonder investeringen vooraf. Hiermee realiseer je dus een ICT-omgeving die meebuigt met jouw bedrijf. Dat zorgt voor slagvaardigheid, stabiliteit en vertrouwen en daarmee uiteindelijk meer productiviteit – dus succes. 

Beveiliging steeds belangrijker in de digitale wereld: Zero Trust

Met de toenemende cyber security dreigingen wordt een accurate beveiliging van data, applicaties en services steeds crucialer. Dat vraagt om best in class beveiliging. Een firewall en sterk wachtwoord volstaat al lang niet meer. Het gaat om meerdere lagen van beveiliging - het herkennen van patronen – intensieve monitoring – en de zekerheid dat je kunt vertrouwen op een backup. Microsoft Cloud Security services zijn vanzelfsprekend beschikbaar voor Windows Virtual Desktop en sluiten naadloos aan. Het beveiligen is echter geen eenmalige handeling maar een continu proces van proactief inspelen op potentiële dreigingen, veiligstellen van jouw data en waarborgen dat uitsluitend de juiste mensen toegang hebben tot jouw systemen. Universal helpt hierbij. Met monitoring, persoonlijk support, inzichtelijke rapportages en uiteraard kennisdeling en advies. Samen op pad om jouw werkplek voortdurend nog weer een stapje veiliger te maken. 

Universal IT is vanzelfsprekend ISO27001 gecertificeerd, dat betekent dat onze werkprocessen worden uitgevoerd volgens de norm voor informatiebeveiliging. Dat komt tot uiting in alle lagen van onze organisatie; een veilig customer portal, geavanceerde autorisatiestructuur (autoriseren van medewerkers bij onze opdrachtgevers voor het indienen van wijzigingen), veilige communicatie omtrent services en het veilig delen van informatie.

Universeel kantoor en team

Services inclusief onboarding en support

Onboarding begint met het uitvoeren van een Quick Scan. Een inventarisatie van systemen, werkplekken, applicaties, werkprocedures en verbindingen. Op basis van deze quick scan stellen we ons adviesrapport op voor services, licenties, migratie, support en training en instructie. Hierbij werken we samen met jouw (IT) organisatie en stemmen we verantwoordelijkheden en taken af in een duidelijke roadmap. Universal houdt van transparantie. Tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden delen we onze kennis en maken we onze processen inzichtelijk. Via een external Teams Channel communiceren we met onze opdrachtgevers en delen we informatie. Wij nemen niet over, wij zijn een verlengstuk van jouw organisatie. 100 % partnership, kennisdeling, directe korte lijnen, transparantie, veilige werkprocessen. Dat is waar we voor staan. Dat noemen we graag IT hospitality.