Microsoft Azure-cloudoplossingen

WORK.cloud

Microsoft Azure-services

Universal Azure services zijn ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het veilig, kosteneffectief en goed georganiseerd houden van hun Azure-omgeving. Gebaseerd op best practices en Microsoft-technologieën en geleverd door gecertificeerde experts met uitgebreide ervaring in Azure beheer. Services omvatten beveiliging, monitoring, kostenbeheer, schaalbaarheid, beschikbaarheid en governance, waardoor alles beschikbaar is om Azure voor jou te laten werken.

Azure-beheerservices

Azure is oneindig schaalbaar, biedt uitgebreide mogelijkheden en services zijn per direct beschikbaar. Dat is gunstig omdat je direct kunt direct inspelen op veranderende omstandigheden, capaciteit staat immers direct tot je beschikking dus je kunt meteen aan de slag. Dit heeft ook een keerzijde. Soms zien we een wildgroei ontstaan aan resources, versplinterd beheer en is het moeilijk om kosten goed te bewaken en alloceren. Bij Universal helpen we organisaties met advies over de juiste inzet van Azure resources, beveiliging, monitoring, kostenbewaking, schaalbaarheid, beschikbaarheid en governance. Alles om in control te zijn en blijven en Azure optimaal in te zetten voor jouw organisatie.
Universeel kantoor en team

Azure resource optimalisatie

Azure is bijna synoniem voor schaalbaarheid. Dit vraagt echter wel een goede resource planning en beheer, zodat je optimaal kunt profiteren van de flexibiliteit die de Azure Cloud biedt. Universal IT assisteert bij het configureren van scripts ten behoeve het automatiseren van schaalactiviteiten zodat je Azure resources automatisch aanpassen aan de veranderende eisen van je bedrijf.

Azure-beveiliging

Universal IT biedt beveiligingsdiensten die zijn ontworpen om de beveiliging van je Azure omgeving te verbeteren en te behouden. Dit omvat licenties (zoals Defender en Sentinel) het implementeren van toegangsbeheer, identiteitsbeheer, netwerkbeveiliging, beveiligingspatches, updates en het configureren van beveiligingsmaatregelen die specifiek zijn voor jouw bedrijf. 

Hoe houd ik mijn iPhones up to date?
Universeel kantoor en team

Azure-bewaking

Monitoring is cruciaal om prestaties, beschikbaarheid en gezondheid van je Azure resources te bewaken. Dit omvat het instellen van waarschuwingen voor belangrijke gebeurtenissen, het configureren van logs en rapporten om je inzicht te geven in de prestaties van je omgeving en het identificeren van mogelijke problemen voordat deze problemen kritiek worden.
uw Azure-resources. Dit omvat het instellen van waarschuwingen voor belangrijke gebeurtenissen,
het configureren van logs en rapporten om u inzicht te geven in de prestaties van uw
milieu, en het identificeren van potentiële problemen voordat ze kritiek worden. 

Universal IT maakt gebruik van specifieke dashboards die real-time inzicht bieden in de prestaties en beschikbaarheid van Azure resources van opdrachtgevers. Deze dashboards helpen bij het snel identificeren en oplossen van problemen. Met een geautomatiseerd notificatiesysteem en slimme escalatieregels zorgen we ervoor dat de juiste persoon op het juiste moment wordt geïnformeerd over incidenten.

Azure-kostenbeheer

Azure cost management heeft het doel om kosten van je Azure omgeving te beheren en te optimaliseren. De Universal services omvat het instellen van budgetten, het beheren van kosten op basis van resourcegroepen en tags, het identificeren van ongebruikte resources en het evalueren van de kosteneffectiviteit van je huidige configuratie.
Universeel vermogensbeheer

Bestuur

Universal IT biedt governance- en nalevingsdiensten die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat je Azure omgeving voldoet aan de regelgeving en richtlijnen van je bedrijf. Dit omvat het opstellen en implementeren van beleidsregels en standaarden, het auditen van je omgeving en het beheren van de levenscyclus van je resources.

Ontwikkelomgevingen opzetten

Het scheiden van ontwikkel, test en productieomgevingen in Azure is essentieel voor het waarborgen van continuïteit en het voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals bijvoorbeeld ISO27001. Wij helpen bij het opzetten van een ontwikkelstraat waarbij nieuwe releases in de juiste bestemming worden aangemaakt. Onze ervaring met het bouwen van serverless applicaties gebruiken we om developers binnen jouw organisatie optimaal te ondersteunen. 

Dataverse - gemeenschappelijk datamodel - Powerplatform