Laatste nieuws

SharePoint-groepen maken en beheren

KBA-01374-H8R5

Samenvatting

Als u beheerder van een siteverzameling of site-eigenaar bent, kunt u SharePoint-groepen maken of verwijderen. Door te bepalen welke gebruikers lid zijn van deze groepen, kunt u groepen gebruiken om de toegang tot uw sites en inhoud te beheren. Standaard worden groepen gemaakt op siteverzamelingsniveau, omdat de siteverzameling de standaardhoofdmap van sitemachtigingen is. U kunt ook een SharePoint-groep voor een subsite maken en daar mensen aan toevoegen.

Een groep maken
1. Klik op uw website of teamsite op Instellingen en vervolgens op Site-instellingen.
2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Gebruikers en machtigingen op Mensen en groepen.
De groepspagina wordt geopend.
3. Klik op Groepen in de linkernavigatie.
4. Klik op de pagina Groepen op Nieuw om een nieuwe groep te maken.

5. Geef in het vak Groepseigenaar één eigenaar van deze beveiligingsgroep op.
6. Geef in het gedeelte Groepsinstellingen op wie het lidmaatschap van deze groep kan bekijken en bewerken.
7. Selecteer in het gedeelte Lidmaatschapsverzoeken de gewenste instellingen voor verzoeken om lid te worden of de groep te verlaten. U kunt het e-mailadres opgeven waarnaar verzoeken moeten worden verzonden.
8. Kies in de sectie Groepsmachtigingen voor deze site geven een machtigingsniveau voor deze groep.
9. Klik op Maken.

Voeg gebruikers toe aan een groep

U kunt op elk gewenst moment gebruikers aan een groep toevoegen.

1. Klik op uw website of teamsite op Delen
2. Standaard wordt in het dialoogvenster Delen dat verschijnt het bericht Mensen uitnodigen om te bewerken of Mensen uitnodigen weergegeven. Hiermee nodigt u de gebruikers die u toevoegt uit om lid te worden van de SharePoint-ledengroep. Als u een andere groep en een ander machtigingsniveau wilt kiezen, klikt u op Opties weergeven en kiest u vervolgens een andere SharePoint-groep of een ander machtigingsniveau onder Selecteer een groep of machtigingsniveau.

3. Voer in het vak Namen, e-mailadressen of Iedereen invoeren de naam of het e-mailadres in van de gebruiker of groep die u wilt toevoegen. Wanneer de naam in een bevestigingsvenster onder uw invoer verschijnt, selecteert u de naam om deze aan het tekstvak toe te voegen.
4. Herhaal deze stappen als u meer namen wilt toevoegen.
5. (Optioneel) Voer een persoonlijk bericht in om naar de nieuwe gebruikers te sturen in Voeg een persoonlijk bericht toe aan deze uitnodiging .
6. Klik op Delen.

Gebruikers uit een groep verwijderen
1. Klik op uw website of teamsite op Instellingen en vervolgens op Site-instellingen.
2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Gebruikers en machtigingen op Mensen en groepen.
3. Klik op de pagina Mensen en groepen in Snel starten op de naam van de groep waaruit u gebruikers wilt verwijderen.
4. Schakel de selectievakjes in naast de gebruikers die u wilt verwijderen, klik op Acties en klik vervolgens op Gebruikers verwijderen uit groep.
5. Klik in het bevestigingsvenster op OK.

Sitetoegang verlenen aan een groep
1. Klik op de teamsite op Instellingen en vervolgens op Site-instellingen.
2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Gebruikers en machtigingen op Sitemachtigingen.
3. Klik op het tabblad Machtigingen op Machtigingen verlenen.
4. Typ in het dialoogvenster Delen de naam van de SharePoint-groep waartoe u toegang wilt verlenen.
5. Standaard wordt in het dialoogvenster Delen het bericht Mensen uitnodigen om te bewerken weergegeven of Mensen uitnodigen met de machtiging Mag bewerken. Hiermee worden machtigingen verleend in de groep SharePoint-leden. Als u een ander machtigingsniveau wilt kiezen, klikt u op Opties weergeven en kiest u vervolgens een andere SharePoint-groep of machtigingsniveau onder Selecteer een machtigingsniveau of Selecteer een groep of machtigingsniveau. De vervolgkeuzelijst toont zowel groepen als individuele machtigingsniveaus, zoals Bewerken of Alleen bekijken.
6. Klik op Delen.

Verwijder een groep

VOORZICHTIG: Wij raden u aan geen van de standaard SharePoint-groepen te verwijderen, omdat dit het systeem instabiel kan maken. Verwijder alleen de groep(en) die u heeft aangemaakt en die u niet langer wilt gebruiken.

1. Klik op uw teamsite of website op Instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.
2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Gebruikers en machtigingen op Mensen en groepen.
3. Klik in Snel starten op de naam van de SharePoint-groep die u wilt verwijderen.
4. Klik op Instellingen en vervolgens op Groepsinstellingen.
5. Klik onderaan de pagina Groepsinstellingen wijzigen op Verwijderen.
6. Klik in het bevestigingsvenster op OK.

Wijs een nieuw machtigingsniveau toe aan een groep

Als u een machtigingsniveau heeft aangepast of een nieuw machtigingsniveau heeft gemaakt, kunt u dit toewijzen aan groepen of gebruikers.
1. Klik op uw teamsite op Instellingen en vervolgens op Site-instellingen.
2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Gebruikers en machtigingen op Sitemachtigingen.
3. Schakel het selectievakje in naast de gebruiker of groep waaraan u het nieuwe machtigingsniveau wilt toewijzen.
4. Klik op het tabblad Machtigingen op Gebruikersmachtigingen bewerken.
5. Schakel op de pagina Machtigingen bewerken het selectievakje in naast de naam van het nieuwe machtigingsniveau. Als u meerdere machtigingsniveaus selecteert, is het machtigingsniveau dat aan de groep wordt toegewezen de combinatie van de individuele machtigingen op de verschillende niveaus. Dat wil zeggen dat als het ene niveau machtigingen (A, B, C) bevat en het andere niveau machtigingen (C, D) bevat, het nieuwe niveau voor de groep ook machtigingen (A, B, C, D) bevat.
6. Klik

Een siteverzamelingsbeheerder toevoegen, wijzigen of verwijderen
1. Klik op uw teamsite of website op Instellingen en vervolgens op Site-instellingen.
2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Gebruikers en machtigingen op Beheerders van siteverzamelingen.
3. Voer in het vak Siteverzamelingsbeheerders een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een siteverzamelingsbeheerder wilt toevoegen, voert u de naam of gebruikersalias in van de persoon die u wilt toevoegen.
  • Als u de beheerder van een siteverzameling wilt wijzigen, klikt u op de X naast de naam van de persoon en voert u vervolgens een nieuwe naam in.
  • Als u een beheerder van een siteverzameling wilt verwijderen, klikt u op de X naast de naam van de persoon.
  • Klik OK.

OPMERKING: Om de koppeling Beheerders van siteverzamelingen te bekijken, moet u een beheerder van een siteverzameling, een SharePoint Online-beheerder of een globale beheerder zijn. Deze link wordt niet weergegeven aan site-eigenaren.

Deel dit artikel