Laatste nieuws

ChatGPT bij Universal

Chatbot

De impact van AI

Eens in de zoveel tijd komt er een ontwikkeling voorbij die als een doorbraak gezien moet worden. In de IT was dat eerder de komst van de betaalbare Personal Computer, het wereldwijde Internet en de laatste jaren Cloud technologie. Daar kunnen we sinds kort ook Artificial Intelligence aan toevoegen.  

Binnen Universal maken we gebruik van AI als hulpmiddel bij onze dagelijkse werkzaamheden. Zie ons eerdere blog hierover:
Artificial Intelligence is everywhere - and can really help (universal.cloud)

Deze ontwikkeling komt met de beschikbaarheid van services van het bedrijf OpenAI nu in een stroomversnelling. Wereldwijd is ChatGPT in het nieuws en miljoenen mensen maken voor het eerst kennis met deze intelligentie chatbot. Met de komst van deze modellen die zijn getraind op grote hoeveelheden data wordt duidelijk welke impact dit gaat hebben. Eén van de investeerders in OpenAI is Microsoft, en zij hebben inmiddels aangegeven de technologie te zullen gaan toepassen in al hun kantoorsoftware. Dat is geen toekomstmuziek want de technologie is er nu vandaag, in 2023. Wat is de impact?

Artificial Intelligence in Office toepassingen

AI kan je bijvoorbeeld helpen bij het werken in Excel. Niet langer hoeft een gebruiker na te denken over een complexe formules, maar kan in natuurlijke taal het gewenste eindresultaat formuleren, waarna het AI-model in staat is om de formule te genereren. Of bijvoorbeeld beschrijven hoe een grafiek in PowerBI eruit moet komen te zien, welke dan ook in natuurlijke taal kan worden geformuleerd. Of denk aan het reageren op een e-mail waarbij het AI-model in Outlook een suggestie doet voor de inhoud. Dit zal voor een enorme productiviteit-boost gaan zorgen waar veel gebruikers van deze software van kunnen profiteren.

AI heeft een nog grotere impact op bedrijfseigen informatie

Naarmate de AI-modellen van OpenAI ook worden gevoegd met bedrijfseigen informatie, zoals data uit CRM-systemen, e-mails en helpdesk/ticket systemen, wordt deze software steeds waardevoller en slimmer. Gebruikers kunnen dan worden geholpen met het nemen van beslissingen omdat de toegepaste AI de context begrijpt en over actuele gegevens beschikt. Een belofte die Business Intelligence gedeeltelijk heeft ingevuld, maar dan op een heel ander niveau. De AI-modellen werken op de achtergrond mee en ondersteunen in applicaties op plekken die we op een bepaald moment nodig hebben voor onze werkzaamheden. Het is geen apart systeem waar we bijvoorbeeld voor Business Intelligence rapporten naar toe navigeren, maar AI zal overal aanwezig zijn in bestaande Office applicaties. Een bijkomend effect van dergelijke toepassingen is dat het systeem door het gebruik ook zal leren en hierdoor steeds waardevoller en slimmer wordt. Net zoals ChatGPT is gevoed met miljoenen bronnen aan generieke documenten, krijgen bedrijfseigen AI systemen steeds meer kennis en worden hierdoor waardevoller voor de organisatie.

ChatGPT en uWebChat

Binnen Universal is inmiddels software toegepast welke is gegenereerd door ChatGPT. Het gebruik zorgt ervoor dat we onze Cloud infrastructuur slimmer kunnen managen. ChatGPT heeft kennis van Cloud technologie, maar ook van programmeertalen. Binnen enkele seconden werd na het schetsen van het gewenste resultaat de benodigde PowerShell scriptcode gemaakt en was deze met wat kleine aanpassingen klaar voor gebruik. Programmeurs waren verbaasd van de kwaliteit, het was echt mind-blowing. Op dit moment werken we binnen Universal aan het verder optimaliseren van onze uWebChat live chatbot door het koppelen aan de modellen van OpenAI. Daarmee kan uWebChat echt het verschil maken bij optimalisatie in klant contact.

Ontdek de mogelijkheden

Dat AI een grote rol gaat spelen in ons dagelijks leven wisten we al, maar het gaat nog sneller dan in het algemeen werd aangenomen. In de IT zal de impact groot zijn, de rol van software engineers zal hierdoor sterk veranderen. Van het zelf bedenken van code, naar het beoordelen en integreren van stukjes algoritmen gemaakt door AI. Binnen een bedrijf als Tesla wordt bijvoorbeeld 80% van de auto-pilot code al gemaakt door co-pilot; een bestaande dienst binnen Visual Studio van Microsoft die ontwikkelaars helpt door suggesties te doen in de vorm van stukken bruikbare code.

Maar ook niet technologie-gedreven organisaties krijgen te maken met AI omdat steeds meer werkzaamheden sneller kunnen worden gedaan met AI-ondersteuning. Denk aan het beoordelen-/samenvatten van documenten of het invullen van formulieren. De rol van de mens blijft hierin belangrijk voor met name het creatieve proces en het nemen van eindbeslissingen.

Veel gebruikers van Microsoft 365 services zullen waarschijnlijk nog dit jaar de beschikking krijgen over de hierboven geschetste technologie en kunnen hiermee hun voordeel doen en nu al een voorsprong nemen op de concurrentie. Ons advies is dan ook zo snel mogelijk te starten met het bedenken van scenario’s waar AI kan helpen om direct te kunnen opvolgen met implementaties. Laat je positief verrassen en zorg dat je controle krijgt over de toepassing ervan. AI is een kans die ons leven positief kan veranderen. Misschien is het tijd voor het benoemen van een Chief Artificial Intelligence Officer? 

Deel dit artikel

Categorieën

Categorieën

Recent geplaatst