Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Direct contact

Gebruikers importeren met ControlCloudService.com
KBA-01341-M8M8
Summary

Voor het importeren van grote aantallen gebruikers is er een import functie beschikbaar in control panel. 

Download het ZIP-bestand met daarin ‘Voorbeeld Import Sheet - AD Users.xslx’  https://www.universal.nl/Articles/KBA-01341-M8M8/Voorbeeld_Import_Sheet_AD_Users.zip

en vul daar alle nodige gegevens in. Er zijn al 5 users als voorbeeld ingevuld. Verander waar nodig de waarden en sla hem op het einde op als een .CSV file.LET OP: De in geel aangegeven kolommen zijn verplicht.

Toelichting kolommen

Display Name: Volledige naam van de gebruiker wat getoond wordt aan de eindgebruiker.

First Name: Voornaam van de gebruiker

Initials: Indien aanwezig, de initialen van een gebruiker.

Last Name: Achternaam van de gebruiker

Prefix: Eerste deel van de loginnaam van de nieuwe gebruiker

Domain: Laatste deel van de loginnaam van de gebruiker (let op: domein moet wel voorkomen!)

Password: Wachtwoord van de eindgebruiker

Hide From Address Book?: Hier is het mogelijk een eindgebruiker uit het adressenboek te houden. Valide waarden zijn: Yes of No

Send Account Details?: Indien gewenst, dan is er ook de mogelijkheid om een samenvatting van het account naar een specifiek e-mailadres te sturen.

E-mail Address: E-mailadres van de gebruiker die aangemaakt moet worden

Notification E-mail Address: E-mailadres voor het versturen van de Account Details (samenvatting)


Import procedure

Navigeer naar de hosting space (organisatie) waar u nieuwe gebruikers aan wilt aanmaken.

Selecteer aan de linker zijde het menu item Users:


Kies vervolgens voor Import UsersZoek naar het bestand door op Bladeren/Browse te klikken. Klik na het selecteren van het import bestand op Import Users.


Additional Comments
https://www.universal.nl/Articles/KBA-01341-M8M8/Voorbeeld_Import_Sheet_AD_Users.zip