Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Direct contact

Versturen van een FAX via e-mail
KBA-01269-N9F3
Doel & bereik

Voor het versturen van faxen is de volgende beschrijving van toepassing.

Op het nummer 31xxxxxxxxx is een faxdienst is aangesloten. Het bijbehorende e-mailadres is fax@domeinmaam.


De FAX mailbox is te benaderen via Universal webmail op het adres: http://owa.domeinnaam

 
username: xxxxx
password: xxxxx

Procedure

Vanaf het bovenstaande e-mailadres(sen) kunt u faxen versturen door een e-mail te sturen met de volgende kenmerken:

  • het onderwerp is het faxnummer waar de fax heen moet in +31 formaat (voorbeeld: +31887732588)
  • de ontvanger is fax@domeinnaam
  • er dient precies 1 bijlage (attachment) te zijn bijgevoegd in PDF of TIFF formaat


Uw e-mail wordt hierna als fax verstuurd naar het opgegeven nummer. De afzender is uw eigen faxnummer (31xxxxxxxxx).
 

En andersom, ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mailadres met het nummer van de verzender als subject en de fax als een PDF bijlage.

Extra onderdelen
Vanuit het Universal Control Panel (https://ControlCloudService.com) kan de beheerder binnen uw organisatie een forward instellen vanuit de fax e-mailbox naar een persoonlijke mailbox. Het voordeel hiervan is dat u niet hoeft in te loggen op de fax e-mailbox om uw faxberichten te kunnen raadplegen.