Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Direct contact

Distributielijst is vol
KBA-01260-N4Q9
Probleem

Wanneer u te veel vermeldingen toevoegt aan een distributielijst voor contactpersonen in Microsoft Outlook, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

- De distributielijst heeft de maximumgrootte voor de e-mailserver van het netwerk bereikt.
- De distributielijst heeft de maximumgrootte voor de e-mailserver van het netwerk bereikt. Alleen de eerste getal van de totaal_aantal leden zijn toegevoegd.
- De distributielijst heeft de maximumgrootte voor de e-mailserver van het netwerk bereikt. Er kunnen geen nieuwe leden worden toegevoegd.

Om dit probleem op te lossen, moet u meerdere distributielijsten maken. Neem niet meer dan het maximum aantal contactpersonen per distributielijst op, zoals beschreven in de sectie 'Oorzaak'.

Oplossing

Ga als volgt te werk om meerdere distributielijsten te maken:

1.Open de grote distributielijst in de map Contactpersonen in Outlook.
2.Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
3.Typ naam_distributielijst Kopie, klik op Outlook-berichtindeling (*.msg) in het vak Opslaan als en klik op Opslaan.

Opmerking Hiermee wordt een back-up van de oorspronkelijke distributielijst gemaakt.
4.Sluit de distributielijst.
5.Open de distributielijst opnieuw.
6.Typ in het vak Naam het volgende achter de naam van de distributielijst:
(eerste_voornaam - laatste_voornaam)
In dit voorbeeld is eerste_voornaam de tijdelijke aanduiding voor de voornaam van de eerste contactpersoon in de nieuwe lijst. laatste_voornaam is de tijdelijke aanduiding voor de voornaam van de laatste contactpersoon in de nieuwe lijst. Selecteer een reeks contactpersonen die uit minder dan het maximum aantal contactpersonen bestaat.

U hebt bijvoorbeeld een distributielijst 'Zakenpartners' met 200 contactpersonen. Er staan 70 contactpersonen tussen David Jansen en Ton Smit. Daarom geeft u de lijst de naam 'Zakenpartners (David - Ton)'.
7.Selecteer en verwijder vervolgens alle contactpersonen die niet in het bereik vallen dat u in de naam van de nieuwe lijst hebt opgegeven.

Als u de lijst de naam 'Zakenpartners (David - Ton)' hebt gegeven, verwijdert u alle contactpersonen die in de alfabetische volgorde vóór 'David' staan. Vervolgens verwijdert u alle contactpersonen die in de alfabetische volgorde na 'Ton' staan.
8.Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
9.Klik op Outlook-berichtindeling (*.msg) in het vak Opslaan als en klik op Opslaan.
10.Klik op Sluiten in het menu Bestand. Klik op Nee wanneer u wordt gevraagd de wijzigingen op te slaan.
11.Open in Windows Verkenner de map waarin u de gewijzigde distributielijst hebt opgeslagen, klik met de rechtermuisknop op het MSG-bestand en klik op Kopiëren.
12.Klik in de map Contactpersonen in Outlook op Bewerken en vervolgens op Plakken. Hiermee wordt een nieuwe distributielijst gemaakt met de naam die u hebt opgegeven in stap 6.
13.Herhaal stap 5 tot en met 12 voor elke groep contactpersonen die u in een afzonderlijke distributielijst wilt opnemen.

Extra onderdelen
Ga voor meer informatie naar http://support.microsoft.com/kb/238569